رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۳۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۱
خرداد

Crying cyclops by antoniomora.


رفــتی برو که آب دگر از سرم گذشــــــت


خواب از سرم برفت و هواازسرم گذشــت


کردم هــــزار بار تجربه ی روز هجر را


غیر از تو هرچه بود خیال از سرم گذشت


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۳۱
خرداد

photo tumblr_lxalt5DzKi1qejlgio1_500-1-500x625_zps60812a4e.gif


دگر از دل نهادن خسته گشتم


زبـــس بردرد و غم وابسته گشتم


چه حـــــاصل دارد این دادو ستدها؟


غلــــــط بـــود از ازل دلبســــــته گـــــشتم 


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۳۱
خرداد

❤


هزاران بار درخـود سوختم من


غم خود را به دل اندوختم من


نگفـــــتم با کسی سوز نهانم


چو شمعی بیش و کم افروختم من


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۳۱
خرداد

Sleeping beautyهرآنچه کرده ای در چشم من بین


نهالی کاشتی پس مــیوه اش چین


چنان تلخ اســت بارش بردل من


رسیـــــده داد و افغانم به پروین


گیتی رسائید

 • گیتی رسایی
۳۱
خرداد

Walk in the light. by joaocarloســــــرودی نیســـت این آوای درد است


نــشانش بین ، عیان بر روی زرد است


دلم مُـــــــردو به خـتــــــمش من نشستم


مــــــرا این دردهـــــا بیــچاره کردست


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۳۱
خرداد
This Pin was discovered by Alexandria Griffin. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. | See more about boho, guitars and blondes.


با یاد رُخ تو تا ســـــــحر می زده ام

بی یاد رخ تو لب به می کی زده ام ؟

گفتـــند که می بخور زیــــــادش بروی

با یاد تومی نه یک دوصد ،هی زده ام

گیتی رسائی


 • گیتی رسایی
۳۱
خرداد

Igor Levashov por amarys2art — uma apresentação de slides My Opera


زبار غم نشود شانه های من خالی


نمانده از غم دوران برای من حالی


عجب مدار که خم گشته ام بمثل کمان


شکسته گشت مرا بود گر پرو بالی


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۳۰
خرداد

photo ma4-1-1.gifما را ببین که دل به چه کاری نهاده ایم


برپشت دل نگه که چه باری نهاده ایم


گفتند عاقلان که نشین در سرای خویش


ما غافلانه عقل را به کناری نهاده ایم 


گیتی رسائی
 • گیتی رسایی
۳۰
خردادصبوری پیشه کردم تا بیائی


مرا از درد و غم فارغ نمائی


خیالت را فرستادی به خوابم


خیالت کی کند دردی دوائی


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۳۰
خرداد

از آن زمان که آرزو ، چو نقشی از سراب شد تمام جستجوی دل ، سئوال بی جواب شددیگر نـــــمیکنم گله تـــرک مرا مکن


میسوزم از فراغ به  دردم رها مکن


لذت گداخت جان و تنم را دراین دیار


اما تــــرا ، ترابخـــــــدا ترک ما مکن


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۳۰
خرداد

photo tumblr_nhdfdeEWrV1s5u2cno1_500.jpg


گاه بین دوســـــتان رخساره پنهان میکنم


بردن این درد را ایــــنگونه آسان میکنم


یاد آن دوران که از مستی گریـبان چاک بود


لحظه هایم لـــحظه های نابتر از ناب بـود


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۹
خرداد


Olga Vorobyova


بیهوده مگو که عاشقــــان جام جــــهانند


دیدم به دو چشمم که همــــه دل نگرانند


چون شمع به سرشعله ودرسینه پرازآه


اینان هـــمه ازطایفه ی خون جگرانند


گیتی رسائی


 • گیتی رسایی
۲۹
خرداد

prettyگم کرده ام تــــــــــرا به میـــــــــان دقیـــــقه ها


بـــــــــس سالهاست که بسته شــــدم بر دقیقه ها


هـــرلـــــــحظه را که نــــــیست خیالت کنار من


بیــــــهوده میـــــــــشود به کــــــــــنارم دقیقه ها


افــــــــسرده گشـــــــته ام بخدا بس شــــمرده ام


شـــــــب تا به صـــــبح تا به سحر من دقیقه ها


گفــــــــتی گذشت لیک ندانی چه ســــان گذشت


بگذشـــــــته است با غم عشـــــــقت دقیــــقه ها


مـــــــــارا حدیـــــث عشـــــق به بیراهه میبرد


گـــــــــرم است روز و شــــــــبم با دقـــیقه ها


انــــــدرخیال .بــــــاتو خوشم، عالمم خوشست


افـــــــسوس پــــایدار نبــــــاشد دقـــــــــیقه ها


دلــــــــواپسم تمام شــــــــود کـــــــوک ساعتم


آنگه بدر رود ز جــــــهانـــم دقـــــــیقه هــــــا


دل مرده اسـت در تو "رسـا" فکر خویش باش


رحـــــــــمی به حال تو نکـــــند این دقیقــه ها


 • گیتی رسایی
۲۹
خرداد

photo heart-4.gif


دریا تو بِکــــــــش . پُر ازغــم این دوران


خونیــــــــن دلکی در ته دریا پنـــــــــهان


یک موج بکش به رنگ درد دل مـــــــن


یــــک قایق پر زسینــــــه های ســــوزان


جنگل تو بکـــــش .بکش فقط نقش خیال


یک لاله بکـــــــش میان آن ســـرگردان


طـــــوفان دل مرا نشــــــــان بر دل آب


یک شــــــعله بکش میان آن چون طوفان


همچون دل عاشـــــــقان بی تاب و قــرار


مـــهتاب بکش کنار یـــــــک گوشه ی آن


چنــــــد ین تو  ســــــتاره بر رخ ماه بکش


آن طـــــــور که بیـــــــدلان بگــــیرند نشان


دیــــــــوانــــــــــگی مــرا به خــــــــاطر آور


یک صورت مــــــرده از رخ یک انـــــسان


اما تــــــو ز رنگ آســــــمانش پـــــــرکــن


چــــون ماه بــــــکش .صورت ماهی رخشان


بــرچشم"رســــــــا" بکش تو نقاشــــی خویش


وانگه تو بکــــــش اشک درآن بـــــــــی پایان


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۹
خرداد

free


به من گفتی که گیرم راه خود را


زخورشیدی دگر گرمای خود را


تو گفتی من نباشم لایق تو


بروپیدا بکن همپای خود را


به دینم لطمه زد لغزید پایم


تو پوشاندی زما سیمای خود را


به لب خشکید فریادم ولیکن


تو میکردی به پا غوغای خود را


نگشتی یار تا از دست رفتیم


نظر کن خاک زیرپای خود را


گرفتم حلقه ی زلفی دگر را


کنم از تو جدا فردای خود را


ندانستم جدا از دل نگردی


زدم آتش دل و دنیای خود را


"رسا" کی همدلی باشد دوائی؟


مریض عشق دارد جای خود را


گیتی رسائی


 • گیتی رسایی
۲۸
خرداد


A Mug Of Succulents


چو رنجاندی نپرسیدی ز حالم


شکستی قلب و سوزاندی تو بالم


چو مومی نرم دردست تو بودم


ازآن نرمی ببین رو بر زوالم


مرا ازسوختن ترسی نباشد


که گلگون تر ز آتش بُد جمالم


تو دیدی صورتم رسواگرم شد


سیه شد روزگار پر جلالم


ندانستی تو قدر عاشقت را


که من در عشقبازی بی مثالم


ندید همچو مست ِ شرابی


که من چون آب کوثر بس زلالم


تو گلزار جهان بودی دریغا


درآن گلزار همچون نو نهالم


شدم من چون "رسا" در خود شکیبا


نبیند هیچکس بر رخ ملالم 


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۸
خرداد


بـــــــگو دل را کــــــــــجا باید گـــــــــذارم


که مـــن یاری در این دنــــــیا نـــدارم


زتنهـــــــائی دلم در خون نشسته


زگفتن از غمم پروا ندارم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۸
خرداد

عکس های عاشقانه جدید و احساسی (11) ، عکس عاشقانه ، عکس های عاشقانه جدیددل چـــــو هَشتَم. خویشـــــــتن را کــوفتم


ناله را خــــــــوردم .لبـــــــــم را دوخـــتم


قـــــــصه ی مجنــــون مرا افسرده ساخت


من چو او ازعشـــــــق و غمها ســـــوختم


او اگر فرســــــــــود .لیک افـــــــسانه شد


منــــــکه گم اندر قـــــــفا افــروخـــــــــتم


رفت و آمد. همچومــــــــن. بیش ازشــمار


قصـــــــه ها تکرار میـــباشد چرا نآموختم 


میکــــــنم نـــــــــــاله ز دســـــت روزگار


بـــس وفا کــــــــردم .جـــــــــفا اندوخـــتم


گاه مینـــــــالم ازیــــن. گاهــــــــی از آن


مهره ی مـــــارم کجــــا بفروختـــــــــم؟


چون"رسا" بگـــــــــذشتم و بگــــذاشتم


این چنین خود را سراپا ســـــــــوخـــــتم 


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۸
خردادباز امشب بهوایت پر زد

دل دیوانه ی من

همره خواب به دیدار تو آمد امشب

دل دیوانه ی من

دست در دست تو انداخت نگه در نگهت

دل دیوانه ی من

بی خبر بود که دیدار تو خوابست و خیال

دل دیوانه ی من

تا سحر عطر تو در جانم ریخت

دل دیوانه ی من

همچو شیطان به گناهم آویخت

دل دیوانه ی من

نورخورشیدچوآمد بگریخت

دل دیوانه ی من

باز گفتم به خودم وای از تو

دل دیوانه ی من

ز"رسا" حرف شنو . حرف شنو

دل دیوانه ی من

دل دیوانه ی من

گیتی رسائی
 • گیتی رسایی
۲۸
خردادگر بمیرم نـــــــخورد غم یاری


نکند هیچکـــــسی غمخواری


بایداز خویــش کنــم دلجوئی


که ندیدم زکسی خوشروئی


هرکه آمد به دلم سوز نهاد


غم خود بر سر غمهام نهاد


هیچکس ره به درونم نابرد


غم هر دوست دل من پژمرد


بازبان نیی .که به دل یار بُدَم


بی طمع مونس و غمخواربُدَم


خوشدل از شادی یاران بودم


سر زشکرانه به خاکش سودم


ولی افســـــوس نبردم سـودی


اندرین راه "رســـا" نابودی


گیتی رسائی


 • گیتی رسایی
۲۸
خرداد

Beginnings (1/250) | Flickr - Photo Sharing!باز دیشـــــــــب دل هوای کــــوی جانان کرده بود


نیمه ی شب آرزوی دیدن رخسار جانان کرده بود


او نمـــــــیداند. جــــواب اشک و آهش. خــنده بود


زین سبب دیشب سفر در کوی جــــانان کرده بود


روز شــــــــرم از آفتاب و دیـــده ی بیگــــــانگان


لیک او هر شب هوس در لعــل جانان کرده بـود


گاه و گه کاود بهر گوشه کنــــــــاری بی نصیب


در دل شب جان خود قـــــــربان جانان کرده بود


گرچه بشکستــــــــــه دل من بی ترحم نزد خلق


باز دل . من را فدای چـــــــشم جانان کرده بود


تا به کی باید "رســـا" لب را فرو بندد به عذر؟


این دل دیوانه خوارم نزد   جـــانان کرده بود


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۸
خرداد

Happiness by Mona Mohamed on 500px


در آسمـــــــــــان خدا نیست همـــــدمی جز غم


به ناله ها نبـــــود  هیچ محــــــرمی جــــزغم


زلطـــــــف حق نشدم ناامیـــــــــد در همه عمر


نبــــــــود مونس من بیـــــش یا کمی جز غم


دلم گـــــــرفت چو گفتـــــــم غمم به اهل دلی


نکــــــــرد اهل دلی هـــــیچ همرهی جز غم


شکـــــــست جام دلم ، آتـــشی به جانم زد


نـــــــزد به آتش من آب یا نمـــــی جز غـم


"رسا" بیا که به خود  درد خویشتن گوئیم


که نیست همدم و همراز و مرهمی جز غم


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۲۷
خرداد

Decent Image Scraps: Animation


باتو آخـــر به چه امید توانــم بودن


شده کارت همه روح و تن من فـــرسودن


آنچنان تیشه زدی برمن و بر ریشه ی من


که مرا نیست دگر حسرت با هــم بـودن 


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۷
خرداد

Animation


اگر نا مهربان با من نمی بود


اگـــــــر او سرگران با من نمی بود


دریــــــــن پایــــــان راه زنـــــــــدگانــــــــــی


چنــــــین دردی به جـــــــــان من نمــــــی بود


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۷
خرداد

Gorgeous animated landscape and water. Look carefully!


در خلوت خویش گلعــــــذارت کردم


در جام دو چشـــــم سبزه زارت کردم


بنشسته به انتظار در گلشن عشق


بردامن گل . نقش و نگارت کــردم


افسوس نیامدی و مُردم در خویش


آخر تو نگفتی که ،چه کارت کردم ؟


خشکیدبه دست من گل سرخ امید


این بود تـــــــــمام من. نـثارت کردم


درحسرت یک لحظه زخودبگسستم


دادم به خود امیــــــــد شکارت کردم


دیدم که تو زیرلب چنین می گفتی


آتــش زدمــــــت و بـــــــیقرارت کردم


امروز "رسا" شکست در خویشتنش


تو بردی و گفتی که قمارت کـــردم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
خرداد

dance - this is gorgeous! I could see this done with my little one jumping for joy in lieu of the ballerina... #StacyShaefferPhotographyهمه گفتند که عشق آمد و بیــــــمار شـــدیم


بر در خانه ی معشوقه ی خود خوار شدیم


تو مـــرا بین که ننالم ز گرفـــــــتار شـــــــدن


من و دل بر سر کوی تو خس و خار شدیم 


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
خرداد

Beautiful Gif ~LadyLuxury~لبت شیرین و مویت دلفریب است


بسوی من نگاهت بس غریب است


هزاران عــــــشوه می ریزد جــــمالت


به دل کارِ منِ مسکین نهیب است 


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
خرداد

LAMINAS... Y TRABAJOS CON FLORES


هوس رنگ پائـــیز کرده دلم


وز تب عشق لبریز کرده دلـم


داستانهــای با تو بودن را


چه غــم انگــیز کرده دلم 


گیتی رسائی
 • گیتی رسایی
۲۶
خرداد

Robert Hagan (born May 10, 1947) Australian


بی دوا دردیــــست درد عاشقی


چون شدی عاشق ز دنــیا فارغی


نیست داروئی که درمــانت کند


گر بــهر دردی طــبیبی حاذقی


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
خرداد

Away by Nicholas Javed on 500pxمـــــن ز آتـــــش داغ را انـــــدوختم


خویشتــن را با شرارش ســـــوختم


گشته ام رسوا به  پیش این وآن


در کلاس عشق درد آموختم 


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی