رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۲۷ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۱
شهریور

..:


کاش می دیدم چنین روزی به بخت خویشتن


تا که آتش می زدم  آتش . به بخت خویشتن


هرچــــــه می دیدم جواب ناله هایم صبر بود


گاه لعنت می فرستم من به بخت خویشتن


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۳۰
شهریور

Decent Image Scraps: Animated Roses 2ای مهربان ترین ، جانم فدای تو


ای یار نازنیـــــــن ، جــانم فدای تو


جــان داده ای به من، دلداه ام به تو


تاهستــــی ای عزیز، جانم فدای تو


گیتی رسائــــــــــی

ا


ای عش

 • گیتی رسایی
۲۹
شهریور


زنــــــــــــــــده بودن را نکــــــــــــــــــــــردم تجــــــــــربه


هــــــــــــــرنفس یک مــــــــــــــرگ مادر زاد بــــــــــود


این دل غمدیده هرگز خوش نبود


آسمانــــــم ابری و غمناک بود


کاش میــــــــــــــــــشد زآشیـــــــــــــــانه پر کشــم


حســــــــــــــــــرتم یک لحـــــــــــــــظه در افلاک بود


هرنفس با هر بهانه سوختم


زندگانی مرگ مادر زاد بود


گیـــــــتـــــــــــی رســـــــــــــــائـــــــــــــــــــی • گیتی رسایی
۲۹
شهریور


مـــــــــن دام نهــــــــادم که به دستــــــــــت آرم


در کــــــــــــنج دل خودم نـــــگاهت دارم


چون ماه بـــــتابی به شب تاردلم


اکنون بخدا از نگهت بیزارم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۸
شهریور

Igor Levashov:


بیـــــا با ما دمــی آرام مــــا باش


دمی هم دلبر و جانان مـــا باش


ندارم حسرتی جز روی ماهــت


خــــــیال ثابت دنـیای ما باش


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۷
شهریور

 :


ما را تو ببین که پای بندت شده ایم


پیش همگان مایه ی خندت شده ایم


این نیست سزای عاشقی کردن ما


اینگونه که در بــند کمندت شده ایم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
شهریور


دیوانگــــــــیم ببین چه کـــردم باخویش


این گرگ به رهگذار عشقت شد میش


برخــــــویش مـــناز ، طالع من این بود


عادت شــده اینکه میزنم بر خود نیش


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۵
شهریور


Beautiful Roses
متـــــــرسانم ز رنـــــــــج و نــــــاتوانی

که بگذشتــــــــم من از این زنــــدگانی

تورا در خـــــواب بودم خـــــــواب دیدم

زپا تا ســــــر تو را مــن  مــی ستودم

تو در خــــــــوابم چنان مهتــــاب بودی

به چشـــــمم عـشق را مــعنا نمودی

چه گــــــویم ؟تابِ گفتن دادم ازدست

زنامت می شود هــــر ذره ام مــست

متـــــــرسانم ز شیــــدائی ز مستی

که من بگذشتـــــه ام از مرز هستی

اگـــــر خوابم، به دیـــــدار تو مشتاق

به بیــــــــداری زدرد هــجر بی طاق

خوشــــــــم اما بـه پایت اُفــــــتادن

که جز وصـــــلت نباشد خواهش من

نگاهـــــــت هستـــی ام از من ربوده

"رســــــا" هر قصه را با غم سروده

گیتی رسائی • گیتی رسایی
۲۴
شهریور

Flor Animados


آســــــمان درد است ، کــــــو درمـــــــــان ما؟


مـــــی گدازد پیـــــش خــــــلق ایمان ما


عاشـــــقانه دل سپــــــردیم و نشد


پیش چشمم رفت از تن جان ما


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۳
شهریور

حرفت قبول! لایق خوبی نبوده‌ام!


زیادهـــــــــای جوانــــــــی فقط دلـــــــی مانده


چه ســــــالها که برفتست وحسرتی مانده


کنون کنار همیم لیک خسته فرسوده


تو گوئیا که جهان بوده تا چنین بوده


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۲
شهریور

http://www.rozanehonline.com


فراموشی چه درمانیســــت یارب؟


چـو این درمان به دنیا نیست یارب


مـرا یارب چـــــرا درمان نکـــردی؟


جدا از مــن زمانی نیست یارب


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۱
شهریور

~


کاش می شــــــــــــــد که زنو زندگی آغاز کنم


پیش هر ناکس و کــــــس سفره دل باز کنم


بازگویم به همه رشتـــــــه ی افکارم را


زقفس بال زنان سوی توپروازکنم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۰
شهریور

Decent Image Scraps: Beautiful Girl


من حریف دل دیوانه نی ام


سالــها هست درین خانه نی ام


عقــــــــل و دین رفـــــــت دل آمد به میان


آن شـــــــــــرابم که به پیــــــــــمانه  نــــــی ام


گــــــــــــیـــــــــتــــــی رســــــــــــــــــــــــائـــــــــــی

 • گیتی رسایی
۱۴
شهریور

Devenez pas cette marionette contrôlée par qui que ce sois. Soyer diferentes et continuer sur le propre flot de votre vie.:


زدرد عــــــشق مگو .سیـــــنه ام از آن خون است


مثــــــــال دردِ دلم دردهــــــــای مجــــــنون است


نبود حاصــــــــلم از عشق جزغـــــــم و  حـرمان


همیـــشه گفتم و گویم که عشق طاعون است


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۴
شهریور


گمان مــــــبر که زبانت غـــــم دلت گوید


ویاکه ناله و آهــــــی غم ازدلــــت شوید


چــه دردها که کند سینه ات زغم سوراخ


چه اشکها که چو آید فقــــط رخت پوبـد


گرفتــــــم اهــل دلی آمدو غمت پرسید


مباش دلخوش از آنی که اورهت جــــوید


نمی شــــــــود غم پنهان عیان در آئینه


نباشد آب چو در کوزه .کــی لبت بوید


کـــه غصه های نهانی"رسا"نهان بهتر


زخـــــــــارهای بیابان کجا گلـــی رویـد


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۲
شهریور

Decent Image Scraps: Girl Animation


ابر به باران گفت


من خالق تو هستم . اگر نبودم چه میکردی؟


قطره ی باران به دریا رسید و


دریا خندید.


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۱
شهریور

Glitter Graphics: the community for graphics enthusiasts!


افســـــوس نمـــــــــی خورم که رفتـــی ز بَرَم


من بــــوده ام و هســــــتم و خونین جگرم


برســـــوختگان نظر نمی باید کـرد؟


ای کاش نبود در جهانی اثرم


گیتــــی رســــائی

 • گیتی رسایی
۱۱
شهریور

Red red wine.......art in motion....


ما از دل خویشتن بریدیم


جز غم به جهان مگر چه دیدیم


هرجـــــــام که لب برآن نــــهادیم


غیـــــــــــــر از غم ودرد کی چـــــــــشیدیم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۰
شهریور

Decent Image Scraps: Girl Animation


گفت زخویش خسته ام


دل به فراق بسته ام


تاکه زتو گسسته ام


درغم دل نشسته ام


*****


گاه مرا تو یاد کن


خسته دلی تو شاد کن


لطف نما تو داد کن


درره عشق جهاد کن


*****


من توام و تو عشق را


آتش و شور عشق را


همچو"رسا" تو عشق را


هدیه نما تو عشق را


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۹
شهریور

Decent Image Scraps: Love 8


به دل گفتــم چرا افسانه  گشتی؟


اسیری این چنــــین دیوانه گشتی؟


بگـــفتا قــــــصد من صاحبدلی بود


چرا پــس همدم  پیمانه گشتی؟


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۸
شهریور

Decent Image Scraps: Love


افسوس مخور جهان همین است


بیــــــــهوده مــــنال این چنـــــــین است


خـــــــــــوش باش که نیـــــست فرصتی بیش


گــــــــــــرگیست اجــــــــــــل، که در کمیـــن است


گـــــــــــــیتـــــــــــــی رســـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــی

 • گیتی رسایی
۰۷
شهریور

rose gif


توگفـتی ، من ندانسته شکستم


درعشــــــــقت به روی دل نبســـــتم


همــــــه درد است .آری راســـــــت گفتی


چـــــــــه بیـــــــــــــــــهوده به پای تو نـــشستم


گــــــــــــــیتـــــــــــــــــــــی رســــــــــــــــــــائـــــــــــــــی

 • گیتی رسایی
۰۶
شهریور

The Dancer 18x24 Original Abstract Painting Dance Ballet Art Colorful Aqua Light Blue White Gold Pink Green Modern Texture palette knife


یک روز دلم به دیدنــــت خوش کردم


یک روز به لب گزیدنـــت خوش کردم


اینگونه گذشـــــت عمر بی مایه من


گاهی به صداشنیدنت خوش کردم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۵
شهریور

مترسکی شده ام عاشق کلاغی که


از نقش رخ تو شعر من رنگ گرفت


چون متـرسکی به سینه آهنگ گرفت


امــــــــروز کنار تو دلـــــــــم شادان اســـت


هـــــــرچند که بامـــــــنت دلت جــــــنگ گــــرفت


گـــــــــــیتـــــــــــی رســـــــــــــــائــــــــــی

 • گیتی رسایی
۰۲
شهریور


دلخـــــــونم از اینــــــکه رفته ای با دگـــــری


مـــــــن زار و زبــــــــون تــــــو در کنار دگری


هـــردرد که می کشـم من ،ازدست منست


گفتـــــی تو برو، که رفتـــــــه ام با دگــری


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۱
شهریور


Alaya Gadeh


دیدند به جـــــرعه ای تو مستم کردی


من نیست شدم ولی تو هستم کردی


و آنگاه شــــکستی به جفا بال و پرم


ای وای مگو ، آلت دستــــــم کردیگیــــتی رســــــــائی

 • گیتی رسایی
۰۱
شهریور

Gif


تو بودی آتشی  گرم و سوزان


گلــــــستانم ز آتش شد نیستان


ندانــــــــستم به آتــــــش خانه کردم


ببیــــــــن حالم شـــــــدم چون می پرستان


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی