رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۳۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

۳۱
شهریور

Image result for ‫تصاویر عشق و آتش‬‎عیب مجنونان ، گناهی نیست جز عاشق شدن


لذت عشق است و این دیوانگیها


الامان


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۳۰
شهریور

Image result for ‫تصاویر زیبای نگاههای عاشقانه‬‎


کس نمی داند چه با من کرد آن برق نگاه

دودمانم سوخت و

کاشانه ام بر باد داد

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۹
شهریور

Image result for ‫تصاویر موی پریشان در باد‬‎


دلبر  اَر   رفت


بدنبال دل آزار مرو


مرده چون رفت


به گورش نتوانی دل بست


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۸
شهریور

Image result for ‫تصاویر عشق و آتش‬‎

با تو هوسِ گشت و گذاری نتوان کرد


یا رفتنِ در گوش و کناری نتوان کرد


آن به که روم دور و نباشم به کنارت


با آتش افروخته کاری نتوان کرد


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۷
شهریور

Image result for ‫تصاویر موی پریشان در باد‬‎


آتش به دلم مزت گناه است


عمریست که بسته ی نگاهیست


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
شهریور

Image result for ‫تصاویر موی پریشان در باد‬‎


بر باد چرا که دل نبندم؟


شاید که خبر رسان شود باد


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
شهریور

 • گیتی رسایی
۲۵
شهریور

Chocolate lily:آمدی ، درد به دنبال تو آمد به تنم


خـــــنده ماسید به روی دهنم وز سخنم


با خــــــــــیال تو ، خیالم که شــــــب آرام شود


دســـــــــــــت بر دســـت نهادن . شده کارم ،چکنم؟


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۴
شهریور

Image result for ‫وبلاگ غروب آفاق+تصاویر‬‎


مار پیچیده به دست و بالم


من بیــــــــچاره ببین خوشحالم


چاره ای نیست چه گــــــــــویم ؟چه کنم ؟


هیچکس هیچ نپرســــــــید چو دید احـــــــوالم


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۳
شهریور

Beautiful Roseدل را تو مپرس از چه خرابات شده


یا سینه ی ما طعمه ی آفات شده


در خویش نگر ببین چه کردی بامن


در بازی عشق، شاه ما مات شده


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۲
شهریور

Decent Image Scraps: Rose Animation


تا گلی هست و ، گلستانی و، یار


یا تو داری همدمی اندر کنار


هیچ دیگر کم نداری در جهان


روی بر یار دگر هرگز میار


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۱
شهریور

Google+


ما را به صد اشاره تو در بند کرده ای


گــــــــویا نگاه خـــــــــــویـــش


نـــــــــــدانی چه میکند


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۰
شهریور

Image result for ‫تصاویر اشک و باران‬‎


تو بارانی و  من ابر بهارم


تو میخندی و من اندوه بارم


توئی رقصان و لرزان و دلارام


زچشم تر چه گویم ؟جویبارم


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۹
شهریور

Image result for ‫تصاویر ستاره های آسمان‬‎


رفتم ز دلش ، نشان ما را نگرفت


چون تیر شدو ، کمان ما را نگرفت


هر ناله که آمد ز دلم هیچ نگفت


اِستاره شد آسمان ما را نگرفت


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۸
شهریور

Image result for ‫تصاویر سبوی شکسته‬‎


شاهد دیوانگیهایم فقط آئینه بود


رنگ را بر رنگ بردوزم فقط آئینه بود


آن غم دیرینه را آئینه میدانست و من


درد را بر درد اندوزم فقط آئینه بود


میفروزم همچو شمعی گرچه پیداو نهان


همدم این قصه پردازی فقط آئینه بود


درمیان انجمن چون غنچه می بستم زبان


ناله میگردم شنیدارش فقط آئینه بود


وه چه حالی داشتم در لحظه ی دیدارها


محرم اسراز آن سوداگری آئینه بود


اندرین ویرانی بگذشته های تو "رسا"


آنگه بشکسته به غمخواری فقط آئینه بود


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۷
شهریور

I have only one thing to do and that's / to be the wave that I am and then / sink back into the ocean:


در دیار ما فقط دلدادگی دیوانگیست


ما ز مادر واله و شیدا به دنیا آمدیم


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۷
شهریور

http://axgig.com/images/24039059457544039787.jpg


آنچنان دل داده ام کز خویش ماندم بی خبر


بین عشاقت من بیچاره می کردم خطر


من کجا و تو کجا و آن همه دیوانگی؟


حسرتم این بود شاید بر منَت افتد نظر


#گیتی _رسائی

 • گیتی رسایی
۱۶
شهریور

Natural Black Rose ~ the Black Rose grows only in Halfeti, Turkey. Black roses are incredibly rare and although they appear black they are actually a very deep crimson color.:


انــــــــــــــــگار نـــدیده ای ، نـــــــــدانم


از چـــــــــــــــشم تو هم که مــــن نهانم


بشنیـــــــــــــــدم هرآنـــچه بیـــن ما بود


با زخم زبان ز دشــــــــــــــمنانـــــــم


حالیــــــــست چه گویمت چه دانی؟


شــــــــــــــــــد تیره و تار این جهانم


دیگــــــــــر نه امید نــــــــــی توانی


فرســـــــــوده شــــــده تمام جانم


از درد چــــــــــــو مار پیچ در پیــچ


گردیده تـــــــــمام استــــــــخوانم


چون نیـــــــست "رسا" توان یاری


من چون تو اسیـــــــــر و ناتوانــم


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۵
شهریور

افزودن تصویر از طریق آدرسImage result for ‫تصاویر خانه های قدیمی‬‎


در خانه ی دل عشق تو بیداد نمود


هرکه در زد


نه سلامی ، نه پیامی ،نه جوابی


چه خبرها که نبود


#گیتی_رسائی

د

 • گیتی رسایی
۱۴
شهریور

Image result for ‫گل سر خ میان سبزه‬‎
لب بســـــتن ما شـــــــد آبــرویت


مرگ من و دل شــــــــــد آرزویـت


گفتم که شـــــــدم خراب رویـــت


خوردم مـــــــــــی تلخ از سبویت


گفتــی که بســـــوز تا که هســتی


اینســت ســــــــزای می پرســــتی


دردیـــــــــــست که بـــــــود آرزویت


خود ریشه ی خویشتن شکستی


گفتـــــــــم که هنوز مستِ مستم


زان ساغر مـــــــی که بود دستم


باز آ و ببیــــــــن تو حــــــال مارا


من همچو"رسا" ز خویش رَستم


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۳
شهریور

http://photos02.wisgoon.com/media/pin/photos02/images/o/2016/6/13/23/500x743_1465842833887276.jpg


با دلـــــــــــــــشدگان مکن درشتی


دردیـــست که به روی درد کِشتی


آتــــش شود و ، دلت بســـــــــوزد


کوهی بشود ســـــــــــزای مشتی


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۲
شهریور

http://hw8.asset.lenzor.com/lp/13029049-7933-l.jpg
دل من گشت اسیر و زتمنا پر زد

هرکجا دید دری بسته به آنجا سر زد

من اسیر غم او بودم و او سرخوش و مست

بــــــــــــی خبر از مـــــــن و بیهوده به هرجا در زد

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۱
شهریور

Image result for ‫تصویرقفس های عاشقان‬‎


تو به دنبال کسی در هوسی


تو چه دانی که چه دردیست


غم


بی همنفسی


#گیتی _رسائی

 • گیتی رسایی
۱۰
شهریور

Image result for ‫تصویرقفس های عاشقان‬‎


به هوای نفسی ، دل شده پابند کسی


چون به کنج قفسی


رفته زدل هر هوسی


کاش بودی تو کسی


تاکه به دادم برسی


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۹
شهریور


تا اشک هست و تو هستی و


شامِ غم


ما را به هیچ بزم ِ دگر


احتیاج نیست


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۸
شهریور


کاش چون فرهاد با غم آشنائی داشتم


می شکستم سنگِ دل


وز غم رهائی داشتم


#گیتی _رسائی

 • گیتی رسایی
۰۷
شهریور


ما را شکسته ای و


ز یاران گسسته ای


گویا هوای خانه ی


بیگانه کرده ای


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۶
شهریور


رفتی تو ز دیده و


به دل بنشستی


ساکن که شدی


چرا درِ  دل بستی؟


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۶
شهریور

http://www.persianpaintings.com/persian-arts/images/pp1478.jpg

پروا تو نکرده ای ز بشکستن ما


استاد شکستن دل و جان منی


                                                                                                                     #گیتی_رسائی
 • گیتی رسایی
۰۴
شهریور

http://images.persianblog.ir/426342_Ez7AVfTG.jpg


دیدار تو همیشه مرا بود آرزو


دانم که ریخت آن می و ، بشکسته آن سبو


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی