رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۱
بهمن
رویا های تنهائی - بهشت و رویا

ایکاش به اختیار بودم ، می بود

یا اینکه ز بودم اثری هیچ نبود

خوش بود نیامده گذر میکردم

وانگاه بهشت زیر پاهایم بود

  • گیتی رسایی