رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۸ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۸
آذر
  • گیتی رسایی
۱۸
آذر
رویا های تنهائی - هر نگهت

با مهر تو روز را به شــب آوردم

در سیــنه ی خود مهر ترا پروردم

با هر نگهت به زندگــــی خندیدم

اکنون بنگر به سیـــنه ی پر دردم

  • گیتی رسایی
۱۷
آذر
  • گیتی رسایی
۱۶
آذر
رویا های تنهائی - ناامیدانه

چکنم شکوه ، زبانم به سخن گویا نیـــــست

گوید آنکس غم خود راکه،زکس پروا نیـــــست


سوز را من به درون چون خوره خاموش کنم

اشک چشم است بخشکد،که دگردریا نیست


هـــــــربلائی که بیاید بــــــزنم خـنــده بر آن

تانگویند کـــــسی همـــچو منِ رسوانیـــست


صـــد بلا هـــــمچو دُر و زر  بخود آویخــــته ام

آنچنـــانم که دگـــــر آرزوی فــــردا نیـــــست


شــــادم از رُ خ به مثــــــل پادشه بی تاجـــــم

هـــــمدمم هیچکــسی جز سحر و شبها نیست


درو دیوار زدم چــــنـــــــگ نیـــــــامـــد خبــــــری

تن مـــــن چون دگران است ،خــس و خارا نیست


ســـــوختم، ســـــوختم و ،ســـاختم و ،لب بستم

رحـــــم خوبست خـــــدایا دل من صــــحرا نیـست


زنـــدگی هــــــمچو گلــی خــــــار به پــــــهلو دارد

خــــــاردان اســـــت مــــرا، دانه گلـــــی پیدانیست


گر امیــــدیست مرا همچو "رسا" لطف خداســــت

ورنه امیــــــــد بـــه فــــــــردای دگر در مانیــــــست

  • گیتی رسایی
۱۴
آذر
رویا های تنهائی - بت پرست

تو هر سازی زدی رقصبده ام من

هـــــزاران بار هـــم رنجیــده ام من

نمــــــیدانم  شنیدی بــــت پرستـــم

شـــــدی بت بــــس جفـــــاهادیده ام من

  • گیتی رسایی
۱۳
آذر
رویا های تنهائی - بگذشتم و بگذشت مرا
عکس عاشقانه تنهایی

وقــــت رفتن نشـــــنیدم کــه مرا یاد کـــنی

تو که شیـــــرین منـــــی یــاد ز فرهاد کنـی


سوختم چون بــــشنیدم که زمن بگسستی

پیش چشمم به رقیبم به خوشی بنشستی


لاله گون شـــــد همه جانم ز جفـــاکاری تو

چشـــــم امــــید ندارم بـــــه وفا داری تــــو


رفتــــــم از خاطـــــر تو یاد ز مجــــنون نکنی

یاد ایـــــن بیکسِ آواره ی دلــــــخون نکـــنی


منکه بگذشتم و بگذشت زمن هرچه که بود

لیک این رســــــم وفا با منِ بیچــــاره نـــبود


تا"رسا" هست وقلم هست غمی نیست مرا

چون دلش سوخته داند که چه سوزیست مرا
  • گیتی رسایی
۱۳
آذر
رویا های تنهائی - او نیست

درون دیده ام جز یاد او نیست

درون سینه جز بیداد او نیست

بریزد قطره قطره خون به جامم

شوم صیدش ولی صیادم او نیست

"

  • گیتی رسایی
۱۳
آذر
  • گیتی رسایی