رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۳۳ مطلب در آذر ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۰
آذر

http://dayins5371.ir/wp-content/uploads/2014/08/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg


حسرت ببین که بر دل من چنگ میزند


صدها هزار درد به آهنگ میزند


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۳۰
آذر

 :


تا دلی هست نیازی به دل آرامی نیــست


زآنکه دانــــــیم درین معرکه  فرجامی نیست


دل بــــــــه هر یار که بســــــــتیم ندیدم وفا


همچو ما در همه ی شهر که بدنامی نیست


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۹
آذر

نگاه تو


خراب عشق شدم . آسمان وفا نکند


مرا به حال خودم این جهان رها نکند


زغصه های من و ما تنور او گرم است


تو گوئیا که بجز ما کسی خطا نکند


گیتی رسائی • گیتی رسایی
۲۸
آذر


تو گفته ای که گدر می کنم ز کویت باز


چو ماهتاب شوی بر شبم فروشی ناز


نیامدی دلم از غصه گشته مالامال


نبوده ای و نباشی و نیستی دمساز


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۷
آذر

Naghmehsara (559)تا عشق هست و ؛ تو هستی و؛ یاد هست

دیگر نیاز به هیچ ندارد

خیال من

گیتی رسا ئی

 • گیتی رسایی
۲۶
آذر

عکس های عاشقانه و رمانتیک بارانی


دیگر نمانده حسرت یک لحظه عاشقی


گیتی رسائی
 • گیتی رسایی
۲۵
آذر


هـــــــر بار زدم ناله ز بد عهدی ایام


گفتی که نخوردست کسی سیر ازین جام


فرقـــــــست میانِ منِ خــــــــود کرده ی نــــادان


با آنکه به تقـــــــــــدیر فتــــــادست دریــــــــــــن دام


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۴
آذر


نگفــــــــــتی ســـــــوزِ بودن دارد اینــــجا


درون خویــــــــــش سودن دارد اینجــــــا


کنون درگیرِ هستی هستم ای دوســت


ببیــــــن آتش چه دودی دارد اینجـــــــــا


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۳
آذر


دیوانگی ما شده سر گرمی تو


آشــــــــفتگی ما شده دلگــرمی تو


آن لاف زدن ز مهـــــــــربانی ایــــــــن بود؟


این بود تمـــــــــــام عــــــــشق و خونگــرمی تو؟


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۲
آذر


دیدی که جهان خرابِ غم شد؟


دل بود ولی کباب ِ غــــــم شد؟


ایکاش نبـــــــود غـــم به عـــالم


هرنوش به لب شرابِ غــم شد


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۱
آذر


خانه ی دلم را خراب  کردی


منتظرم


بیا به  تماشا


اینست عاشقی


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۱
آذر


در پیش روی من همه عالم نگاه توست


تقصیر از منست . که گوید گناه توست؟


تا روز حشـــــر سوز نگاه تو در منست


من راضیم به اینکه جهانم تباه توست


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۲۰
آذر

عکس عاشقانه دختر و پسر 4 عکس های عاشقانه در غروب آفتاب


هــزار بار دلم را به قـــــــهر بشکستی


تو آمــدی به کنارم ؛ چرا که ننشستی؟


نـــــگاه در نگــــهم دوختی ، نفهمیدی


زحســــرتم بنهادم ، به روی دل دستی


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۹
آذر


آرزو بر جوانان عیب نیست


ولی من


از جوانی تا پیری یک آرزو داشتم


نگاه کن


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۸
آذر


من آن اَشـــــــرفِ دست و پا بســـــته ام


نپرســــــــــــید از من .چراخسته ام


چو پروانه  کُنج قــفس بسته پَر


به امیّدِ پرواز ، دل بسته ام


گیـــــتی رســائی

 • گیتی رسایی
۱۷
آذر


گفتم از بس من ز خویش و ، درد خویش


درد را کردم به جان خــــــــویش نیـــش


رشــــــــته رشـــته پاره کردم سینه را


از چه می پرســــی چرا هستم پریش


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۶
آذر

می روم شاید کمی حال شما بهتر شود


آفاق پر شده ز غم سینه سوز ما


روشن شــــدست روز زغم شب فروز ما


وَلله  که ازغــــــــــم دل، اَمانـــــم بریده است


غم رو ســـــــــیاه گـــــــــشت که شب کرده روز ما


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۵
آذر


آتـــــش زده ای به جــــــسم و بر جان و دلم


مارا تو شکــــــسته ای به تــــــاوانِ دلم


این عشق بجز حســــرت ما را نفزود


بیچاره منم . اسیر فرمانِ دلم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۴
آذر


در میان گل و گلشن تو چرا خار شدی؟


بر تن خـــــــــسته و بیمار چرا بار شـــدی؟


این چه عشقیست که حرف الفش هجران است ؟


درد گشــــــــــتی و ، به رو درد ، تلنـــــــبار شــــــــدی


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۳
آذر


باران که آمد اشکهایم را پنهان کردم


کاش رعد بتواند فریادم را در خود


گُم کند


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۲
آذر

Ice Cream iris:


در جهانِ ما ، تماشائی غــــــــــــم است


برقدو بالای ما، رنگِ قشنگش ماتم است


درد می آید به سینه میهمانم می شود


آبِ دریادرقیاسِ اشک های ما ، نَم است


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۱
آذر

Purple Dahlia:


چه خوب استتار می کنند


خورشید شب را


رخساره درد را


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۱۱
آذر

Photo Manipulations by Tullius Heuer:


انگار نه انـــــگار که دل بــــرده ای از من


مستم زغزل کردی و، دل بـرده ای از من


گــــــویند جــــفاکردن تو عــــین وفا بود


تو جور وجفا کردی و دل برده ای از من


گیــــــــتــــــی رســــــــائـــــــــــــی • گیتی رسایی
۱۰
آذر

Decent Image Scraps: Animated Girls 6


آورد خــــــبر هد هد شیرین سخن عــشق


جز مهر نروید به خدا در چـــــمن عــــشق


عشق تو ولی سوخت رگ و ریشه ی مارا


هد هد نشنـــــیدست چنین از ثمن عشق


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۹
آذر

The Herbarium


جـــــهانت زیر و رو شــــــــد؟ فکر تن باش


به فکر خود. نه فکر بیـــــش و کـــم باش


دلت را شــــــاد کن با هیچ و بــا پوچ


جهان اینست . فکر خویشتن باش


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۸
آذر

fragrant freesia:


دلم می خواست بودی در کنارم


خزان می رفت ، می آمد بهارم


ولی افسوس در حسرت بماندم


مرا بنگر ، ببین این حال زارم


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۷
آذر

Decent Image Scraps: Animation


ســـــرپوش به روی ناله هایت به گذار


رنگ گل سرخ به گونه هـــــایت به گذار


اینســــــت بهای عاشـــــقی ها کردن


بغضــت به حساب دردهایـــــت به گذار


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۶
آذر

Decent Image Scraps: Animation


دلــــــــــــدادگیم ببــــــــــــین ،چه حــــــــالی دارد


آزادگیــــــــــم ببیـــــن ، چه حالـــــــی دارد


می سوزم و در خویش فرو می افتم


دیوانگیم ببین ، چه حالی دارد


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۵
آذر


چقدر آسان توانستی که دل از من تو بر گیری


به من بی اعتنا گردی ، نگاه از من تو برگیری


که گفتت دل به من مسپار دل بستن گنه دارد


دگر بیهوده می کوشی که با عشقم تو درگیری


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۴
آذر

Curcuma alismatifolia: Siam Tulip:


لب از لب وا نکـــــردم، تا نرنجی


چنان مارم که خوابیدم به گنجی


تراکــــــــردم میان سینه پنهان


ولــی ترسم کزین حالم  برنجی


گـــــــــیتـــــــی رســـــائی • گیتی رسایی