رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۳۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۸ ثبت شده است

۳۱
شهریور

 

من ره خدا رسیده ام

 

تا زتو دل بریده ام

 

رسم زمانه را ببین

 

درد به جان خریده ام

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۳۰
شهریور

 • گیتی رسایی
۲۹
شهریور

 • گیتی رسایی
۲۸
شهریور

 • گیتی رسایی
۲۷
شهریور

 • گیتی رسایی
۲۶
شهریور

 

داغت به دلست و باز عشقت بر پشت

 

گشتند عدو . امید را در ما کشت

 

دیگر ز جوانی و طرب نیست نشان

 

سیلاب غم و درد و بلا ما را کشت

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۵
شهریور

 

فریاد مزن جهان ندارد یارب

 

این کهنه قبا دگر ندارد صاحب

 

گر داشت نشان و قدر. این کهنه قبا

 

برداشت و برد و کرد اسباب طرب

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۴
شهریور

 

اگر میداشت این دنیا حسابی

 

نبود اینگونه در دنیا خرابی

 

هزاران رنگ دارد این زمانه

 

گهی سرخ است و گه سبز گاه آبی

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۳
شهریور

 

در کوی تو دیوانگیم شهر شده

 

آنجا دل دیوانه ام آزرده شده

 

تو سنگ زدی و من تماشاکردم

 

دل بود درین میان که سرخورده شده

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۲
شهریور

 

گفتم بروم بر سر کوهی بنشینم

 

غیز از خودم و باز خودم هیچ نبینم

 

از خویش برون رفتم و جز وهم ندیدم

 

در خویش فرو رفتم و جز خویش ندیدم

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۱
شهریور

 

تا باز کنم به شکوه لب . ناشکرم

 

تا دل سپرم به سوز و تب . ناشکرم

 

باید که بسوزم و دهان بر بندم

 

روزم شده تار همچو شب .ناشکرم

 • گیتی رسایی
۲۰
شهریور

 

فریاد زند عقل که

 

از دل بگذر

 

زین بوالهوس عاطل و باطل

 

بگذر

 

اما چه کنم که اختیارم

 

با اوست

 

تو از من و از پند و نصیحت

 

بگذر

 

#گیتی_رسائی

 

 • گیتی رسایی
۱۹
شهریور

 

نمیدانی چه کردی با دل من

 

دل دیوانه ی ویران ی من

 

هنوزم آتشت گرم است در دل

 

خرابست از نبودت خانه ی من

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۸
شهریور

 

سرم گرمِ دل دیوانه ام بود

 

نفهمیدم به دام افتاده ام من

 

#گیتی_رسائی

 

 • گیتی رسایی
۱۷
شهریور

دلتنگ توام ندارم آرام

 

من یاد توام ز بام تا شام

 

تو بی خبری ز یادم اما

 

دیگر نبود امید فرجام

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۶
شهریور

 

برای دردِ بیدرمان ِ چون من

 

مخور غم . حال ما گفتن ندارد

 

خودت را از برای من میازار

 

چنین زهری دگر خوردن ندارد

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۵
شهریور

 

در آینه خنده میزنم بر رخ خویش

 

این خنده چنان نیش بود بر دل ریش

 

این خنده نشان درد بیدرمانست

 

گرگ است جهان و میدرد از پس و پیش

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۴
شهریور

 

به دل گفتم تحمل کن فراقش

 

مگیر از این و آن دیگر سراغش

 

به دست باد بسپُر خاطراتش

 

درون دیده خامُش کن چراغش

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۳
شهریور

 

به دل گفتم حذر کن

 

از خیالش

 

مپرس از این و از آن

 

روز و حالش

 

مشو در کوی رندان

 

خاک پایش

 

نداردهیچ لذت

 

قیل و قالش

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۲
شهریور

 

سحر شد . غم به سر آمد . نیامد

 

به داد من برس . جان بر لب آمد

 

شبم را با خیالش عالمی بود

 

سحر چون تیر شد

 

از در درآمد

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۱
شهریور

 

دل را به پیش ما به امانت

 

گذاشتی

 

با آن چه کرده ای ؟

 

که امانم بریده است

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۰
شهریور

 • گیتی رسایی
۰۹
شهریور

 • گیتی رسایی
۰۸
شهریور

 • گیتی رسایی
۰۷
شهریور

 • گیتی رسایی
۰۶
شهریور

 • گیتی رسایی
۰۵
شهریور

 • گیتی رسایی
۰۴
شهریور

 • گیتی رسایی
۰۳
شهریور

 

گفتند خدا را بکشیم و خود خدائی بکنیم

 

با مضحکه بر درد دوائی بکنیم

 

با ظلم و خرافه هرچه خواهیم کنیم

 

بر مرده ی مردمان صفائی بکنیم

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۲
شهریور

 

شکستی هر چه را

 

مشکن دلی را

 

مزن آتش

 

مسوزان حاصلی را

 

بترس زآندم به تاوانش

 

بسوزی

 

که در دریا

 

نبینی ساحلی را

 

#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی