رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۱۱
آذر
رویا های تنهائی - انصاف نیست

من به یاد توام و ، جام دهی بر دگری

حاصلی نیست مرا، کام دهی بر دگری

سالها سوختم و، یاد تو شد مونس من

نیســــت انصاف که آرام دهـی بر دگری

  • گیتی رسایی
۰۷
آذر
رویا های تنهائی - خصلت و خوی منست

گر دلم را داده ام ، این خصلت و خوی منست 

با بَدَت خو کرده ام ، این خصلت و خوی منست 

خنــــــده بر روی لبم صــــد ناله توی سینه ام

زندگانی این چنیـــــنی ، خصلت و خوی منست 

  • گیتی رسایی