رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۵۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رویاهای تنهائی من» ثبت شده است

۰۴
بهمن

 • گیتی رسایی
۰۳
بهمن

 • گیتی رسایی
۰۲
بهمن

 • گیتی رسایی
۰۱
بهمن

 • گیتی رسایی
۳۰
دی

 • گیتی رسایی
۲۹
دی

 • گیتی رسایی
۲۸
دی

 

حال و روز واقعی که با درد دست بگریبان هستم

 • گیتی رسایی
۲۷
دی

 • گیتی رسایی
۲۶
دی

 • گیتی رسایی
۲۵
دی

 • گیتی رسایی
۲۴
دی

 • گیتی رسایی
۲۳
دی

 • گیتی رسایی
۲۲
دی

 • گیتی رسایی
۲۱
دی

 • گیتی رسایی
۲۰
دی

 • گیتی رسایی
۱۹
دی

 • گیتی رسایی
۱۶
دی

 • گیتی رسایی
۱۵
دی

 • گیتی رسایی
۱۴
دی

 • گیتی رسایی
۱۳
دی

 • گیتی رسایی
۱۲
دی

 • گیتی رسایی
۱۰
دی

 • گیتی رسایی
۰۹
دی

 • گیتی رسایی
۰۸
دی

 • گیتی رسایی
۰۹
آذر

The Herbarium


جـــــهانت زیر و رو شــــــــد؟ فکر تن باش


به فکر خود. نه فکر بیـــــش و کـــم باش


دلت را شــــــاد کن با هیچ و بــا پوچ


جهان اینست . فکر خویشتن باش


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۷
آذر

Decent Image Scraps: Animation


ســـــرپوش به روی ناله هایت به گذار


رنگ گل سرخ به گونه هـــــایت به گذار


اینســــــت بهای عاشـــــقی ها کردن


بغضــت به حساب دردهایـــــت به گذار


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۶
آذر

Decent Image Scraps: Animation


دلــــــــــــدادگیم ببــــــــــــین ،چه حــــــــالی دارد


آزادگیــــــــــم ببیـــــن ، چه حالـــــــی دارد


می سوزم و در خویش فرو می افتم


دیوانگیم ببین ، چه حالی دارد


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۵
آذر


چقدر آسان توانستی که دل از من تو بر گیری


به من بی اعتنا گردی ، نگاه از من تو برگیری


که گفتت دل به من مسپار دل بستن گنه دارد


دگر بیهوده می کوشی که با عشقم تو درگیری


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی
۰۴
آذر

Curcuma alismatifolia: Siam Tulip:


لب از لب وا نکـــــردم، تا نرنجی


چنان مارم که خوابیدم به گنجی


تراکــــــــردم میان سینه پنهان


ولــی ترسم کزین حالم  برنجی


گـــــــــیتـــــــی رســـــائی • گیتی رسایی
۰۳
آذر

Southern Magnolia blossoms


گفــتـــــــه بودی باز مـــــــــــی آیم ، نشــــد


دیده ات با عـــــــــــشق آرایم ، نــــشد


از خـــــــــیالت می زدایم رنگ غم


تا کنار تو بیاسایم ، نــشد


گیتی رسائی

 • گیتی رسایی