رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۳۱ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

۳۰
آذر

 • گیتی رسایی
۲۹
آذر

 • گیتی رسایی
۲۸
آذر

 • گیتی رسایی
۲۷
آذر

 • گیتی رسایی
۲۶
آذر

 • گیتی رسایی
۲۵
آذر

 • گیتی رسایی
۲۴
آذر

 • گیتی رسایی
۲۳
آذر

 • گیتی رسایی
۲۲
آذر

 • گیتی رسایی
۲۱
آذر

 • گیتی رسایی
۲۰
آذر

 • گیتی رسایی
۱۹
آذر

 • گیتی رسایی
۱۸
آذر

 • گیتی رسایی
۱۷
آذر

 • گیتی رسایی
۱۶
آذر

 • گیتی رسایی
۱۵
آذر

 • گیتی رسایی
۱۴
آذر

 • گیتی رسایی
۱۳
آذر

 • گیتی رسایی
۱۲
آذر

 • گیتی رسایی
۱۱
آذر

 • گیتی رسایی
۱۰
آذر

 • گیتی رسایی
۰۹
آذر

 • گیتی رسایی
۰۸
آذر

 • گیتی رسایی
۰۷
آذر

 • گیتی رسایی
۰۷
آذر

 • گیتی رسایی
۰۶
آذر

 • گیتی رسایی
۰۵
آذر

 • گیتی رسایی
۰۴
آذر

 • گیتی رسایی
۰۳
آذر

 • گیتی رسایی
۰۲
آذر

 • گیتی رسایی