رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۳۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۸ ثبت شده است

۳۱
ارديبهشت


مرا کاری نباشد با زمانه


گروگان گشته ام با صد بهانه


نه دست دارم زنم بر سر ز بیداد


نه پا تا وارَهَم زین اشیانه


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۳۰
ارديبهشت

Листая страницы интернета: Красавицы


سوزاند دل مرا ولی میخندید


این رسم ندانم ز کجا گشت پدید


بر مرده همیشه سوگوارند همه


این  درد مرا کسی ندید و نشنید


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۹
ارديبهشت


به خود کردم جفا در دل سپردن


هزاران تیرمن از دیده خوردم


شدم بازیگر شهر خیالی


برای دل ز دیده هدیه بردم


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۸
ارديبهشت

Related image


لبخند به لب دارم و


خون است دلم


بیداد زدل باشد و


فریاد......سکوت


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۷
ارديبهشت

Related image


نیستم شاعر، ولی چون شاعران دارم دلی


غرق در طوفان ِدریاها ،نبینم ساحلی


چون سیوی خالی بشکسته ام


گرچه میگردم ولیکن هست دور باطلی


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۶
ارديبهشت
briannadamra.tumblr.com                                                                                         Maisشکسته را چو شکستی

بدان گنهکاری

میار عذر و بهانه

بدان خطا کاری

لب ارچه دوخته ام  من

ولی دلم خونست

به من که نه

تو به انسانیت بدهکاری

#گیتی_رسائی
 • گیتی رسایی
۲۵
ارديبهشت

I love it! #blackandwhiteinsectphotography


دردم اینست  که


درمان دل من هستی


من ز درمان چنین درد


به تنگ آمده ام


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۴
ارديبهشت

spirituelle nature


آتش تو مزن به خرمن سوخته ام


از عشق


فقط سوختن آموخته ام


# گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۳
ارديبهشت

Osadzony obraz


بیهوده مرا به هیچ دلگرم مکن


با قول و غزل مرا تو سرگرم مکن


با من تو دو صد بار به جنگ آمده ای


دانم که تو هم چو من به تنگ آمده ای


ناصح شده ای سبک کنی بارت را؟


بر دوش من افکنی تو سربارت را؟


در کوره رهی . چراغ یاران شده ای ؟


در تاب و تب زمین. تو باران شده ای ؟


تو همچو منی و . درد من میدانی


ناکرده گناه گشته ایم قربانی


این درد ندارد هیچ درمان و دوا


آن به که رها کنیم دامان خدا


عادل نکند به هیچکس جور و جفا


یک قوم خوشند و مابقی باد هوا


بر خویش رها نموده  سامان جهان


گو یا که ندارد خبر از جور زمان


می بیند ودم نمیزند. کو رحمان؟


بی برگ و نوا دهد به دنیا تاوان ؟


گر نیک نظر کنی به آتش افروز


در خواب خوش خویش شود شامش روز


دیدست "رسا" که بی گنه میسوزد


پس به که بمیرد و لبش بر دوزد


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۲
ارديبهشت


ناف هر دلداده را با درد


ماما می بُرَد


بی سبب معشوقه را


شاعر سیه دل خوانده است


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۱
ارديبهشت

Vibrant Fashion and Beauty Portrait Photography by Nico Pfrenzinger #photography #portraiture #beauty #lifestyle #fashion


اندرون پیله ی خود


زندگانی خوشتر است


خار در چشمان ما کردند


این نامردمان


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۲۰
ارديبهشت

Vogue Japan March 2016 Willow Hand by Emma Tempest


بی نهایت ما درون خویش


پنهان گشته ایم


شکوه غیر از خویشتن


از این و آن کردن خطاست


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۹
ارديبهشت

All said and done, grief is the price we pay for pure, unadulterated and passionate love


ما را به خاکِ غم بنشاندست عاشقی


آری سزای ماست چنین حال


چاره نیست؟


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۸
ارديبهشت


از ما بُرید


طاقت مهر و وفا نداشت


در خاکِ کارگاه خدا


پر ز شیشه است


#گیتی _رسائی

 • گیتی رسایی
۱۷
ارديبهشت


بر سر دیوار تنهائی


به روید خارها


حاصل این سینه ی ما


غیر خار و خس نبود


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۶
ارديبهشت

Yaşar Vurdem | Paintable.cc Digital Painting Inspiration - Learn the Art of Digital Painting! #digitalpainting #digitalart


گفتند بخند ، تاکه بخندد به تو جهان


زین خنده های بی هدفم پاره شد دهان


هرکس که دید خنده ی من گریه اش گرفت


چون رنگ ِ درد دارد و سوز و غم نهان


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۵
ارديبهشت

60 Excellent but Simple Acrylic Painting Ideas For Beginners


درین غربتکده حالم نزار است


سراپایم گرفتار غبار است


ز خود بیرون شدن ، شد آرزویم


خرانست، گرچه میدانم بهار است


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۴
ارديبهشت

An image collection on imgfave


هرشب که دلم هوای رویت بکند


دیوانه شود ، سفر به کویت بکند


از مذهب و آئین گذر خواهد کرد


چون قبله شوی و ، رو به سویت بکند


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۳
ارديبهشت

Eu vejo


آنچنان مست تو بودم


بی خبر بودم ز خویش


آتشی افتاد بر جانم


ندانم از کجا؟


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۲
ارديبهشت


سوزم از اینست می سوزم


تو اگه نیستی


شد جهانی باخبر اما


تو اگه نیستی


حنجره شد پاره و آتش


به جانم ریخته


رشته ی عمرم گسست از هم


تو آگه نیستی


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۱
ارديبهشت

the masks we wear


عجب دارم ز گردشهای گردون


که از گردیدنش دلها شود خون


ندیدم خوشدلی در این زمانه


چرا گردون؟ بگو این چرخ ملعون


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۱۰
ارديبهشت


شهر را


فریاد من از خویش بی خود میکند


تا رسد بر گوش تو


من زین جهان بگذشته ام


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۹
ارديبهشت

Urban lifestyle photography ideas kenthu collections 16


می سوزم و نیست همزبانی


از دیده ی من جهان خرابست


فریاد شکسته در گلویم


مُردَم به خدا ،خوش آنکه خوابست


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۸
ارديبهشت

Learning to Love the Me Im Becoming


بی تعقل دل سپردن


همچو آتش بازیست


زین سبب می سوزم و


فریاد بی حاصل کنم


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۷
ارديبهشت


با قلم راز دل هماره کنم


گر نباشد قلم چه چاره کنم؟


همدمی جز قلم ندارم من


درددلها هزار باره کنم


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۶
ارديبهشت


راز اگر در دل نماند . راز نیست


هیچ ناله هم . نوای ساز نیست


مرده را در گور باید زین سبب


گر ندانی مرگ را آغاز نیست


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۵
ارديبهشت

Enchanted


ما را دلست حاصل یک عمربندگی


بد حاصلیست


حاصل یک عمر زندگی


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۴
ارديبهشت

Rainbow Maker 무지개 메이커 레인보우 프로젝터 램프 조명-바보사랑


من از فراز و نشیب زمانه فهمیدم


که چرخ در تب و تاب است


وقت چرخیدن


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی
۰۳
ارديبهشت

image


عقربکها چه بی خیال ز غم


با چه سرعت به پیش میتازند


عاشقانه به روی هم غلطند


در زمان گوئیا به پروازند


غافل از دردِ سینه ی من و تو


بی پر و بال بس هوسبازند


همچو ما نیستند اسیر زمین


نیست پایان همیشه آغازند


پای بر پای هم رها سرشان


بی خبر از زمان ، در آوازند


حسرتم گشته سر خوشیهاشان


که نه فرمانده . نی چو سربازند


نه غمِ رفتن زمان بخورند


گرچه خود عامل زمان سازند


میشود بس کنی "رسا" گله را؟


همه در این قمار می بازند


#گیتی رسائی • گیتی رسایی
۰۲
ارديبهشت

The #PortraitPage is proud to present this masterpiece! 🏆Photographer: @ahowc 🏆Model: @jaidabentley ⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋ Selected by: @tiro_inspired ⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋ 👥Team👥 @ericmarkdo | @tiro_inspired | @petiamphotos @abel.psd | @stel72 | @lydiagirdan @tony.bennett | @disyouth | @darkbokeh ⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋⸋ Partner: @way2ill_


بریدی دل ز ما


بستی به دشمن


سزاوار چنین رسمی نبودیم


#گیتی_رسائی

 • گیتی رسایی