رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۱
اسفند
رویا های تنهائی - کَشتی خیال
اس ام اس">سهند فان
  • گیتی رسایی