رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فکر بیش و کم باش» ثبت شده است

۰۹
آذر

The Herbarium


جـــــهانت زیر و رو شــــــــد؟ فکر تن باش


به فکر خود. نه فکر بیـــــش و کـــم باش


دلت را شــــــاد کن با هیچ و بــا پوچ


جهان اینست . فکر خویشتن باش


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی