رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «درماندگی» ثبت شده است

۲۲
شهریور

http://www.rozanehonline.com


فراموشی چه درمانیســــت یارب؟


چـو این درمان به دنیا نیست یارب


مـرا یارب چـــــرا درمان نکـــردی؟


جدا از مــن زمانی نیست یارب


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی
۱۸
مرداد

octopus sand art by Chudeyka


تا نباشی مثل من ، در نمی یابی مرا


اشک سرخم را نمی دانی ز چیست


راز رنگ  زرد را


راز تنهائی و زخم سرد را


راز پژمردن میان سبزه زار


راز افسردن به هنگام بهار


تانباشی مثل من


در نمی یابی مرا


بی نیازی را ببین درمن چه غوغا میکند


باشکفتن فصلها درپیش ماست


لبک با غم خو گرفتن کیش ماست


سالها باید. سالها باید که تو از ماشوی


تا نباشی مثل من هرگز نمی یابی مرا


چون "رسا" دراین گذار زندگی


کی تو می فهمی غم درماندگی؟؟؟  • گیتی رسایی