رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «همدردی» ثبت شده است

۰۲
شهریور


دلخـــــــونم از اینــــــکه رفته ای با دگـــــری


مـــــــن زار و زبــــــــون تــــــو در کنار دگری


هـــردرد که می کشـم من ،ازدست منست


گفتـــــی تو برو، که رفتـــــــه ام با دگــری


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی
۲۰
مرداد


به حال خویــــــش بنالم ، که نیــــست همدردی


بهر نفــــــس که کــــشم ،آیداز درون دردی


هزاردرد چنان خـــــــفته است در جانم


نبود و نیست مرا قدرت هماوردی


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی