رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیروز» ثبت شده است

۲۶
مرداد

Animation


شـــــــــراب خورده ای و ، مــــــنع عاشقان کردی


بخور بخور که دوصــــد پیر را جـــــــوان کردی


زلذتی که تو دادی ببـــــین که مخمورم


بحیرتم که چرا تیر در کمان کردی؟


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی
۱۰
مرداد

Decent Image Scraps: Animated Roses 1


نــــــظر به غیــــر میانداز ، زانکه می سوزم


نی ام چنان که تو بینی.چو شعله در سوزم


خدای دانـــد و دل بعـــــــد رفتنــــت هرگز


نیـــــــاید از دو لبم جـــــز غم جگر سوزم


ولـــــــی هنـــــــوز به دیدارت آرزومندم


به حســـرتت بنشستم اگر چه لب دوزم


دل از خیال تو فارغ نشد چه باید کرد؟


به مکتب تو و ، عشق تو دانش آموزم


روا مدار شوم آب من زسرچون شمع


اگرچه در غم عشقت همیشه پیروزم


"رســـــــا" بگفت ز بعدت نبـــــود آرامش


که مـــــــن به مرغ ســـحردرس باید آمـوزم


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی