رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

آنانکه غنی ترند محتاج ترند

رویاهای تنهائی من

حضورم فقط یک بودن است . همین .

نه شاعرم و نه ادعائی دارم که کم توان تر از هرگونه توانی هستم .

اگر نوشته ای دارم فقط یک دلنوشته از دلتنگیهام است و بس .

بایگانی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیمانه» ثبت شده است

۲۰
شهریور

Decent Image Scraps: Beautiful Girl


من حریف دل دیوانه نی ام


سالــها هست درین خانه نی ام


عقــــــــل و دین رفـــــــت دل آمد به میان


آن شـــــــــــرابم که به پیــــــــــمانه  نــــــی ام


گــــــــــــیـــــــــتــــــی رســــــــــــــــــــــــائـــــــــــی

  • گیتی رسایی
۰۹
شهریور

Decent Image Scraps: Love 8


به دل گفتــم چرا افسانه  گشتی؟


اسیری این چنــــین دیوانه گشتی؟


بگـــفتا قــــــصد من صاحبدلی بود


چرا پــس همدم  پیمانه گشتی؟


گیتی رسائی

  • گیتی رسایی